Orthokin Stressmanagement

Stress management
in dialoog
met het lichaam

Gespecialiseerde Kinesiologie bij SALOMONS is een beleving ... Zeker weten!

Wat je kan verwachten tijdens een sessie?!

  • Dat je ... armen en benen getest worden.
  • Dat je ... 1 tot 2 uur op tafel ligt.
  • Dat je ... per sessie afrekent.
  • Dat er ... (acupunctuur-)punten worden gedrukt/vastgehouden.
  • Dat je ... kunt ontspannen of inspannen. Het ligt helemaal aan jou.
  • Dat je ... ervaart wat Emotionele Stress Release is.
  • Dat je ... je na de sessie anders kunt voelen.
  • Dat er ... gestreefd wordt naar duurzame correcties.
  • Dat er ... naar gestreefd wordt dat je graag terug komt!

Ervaring leert dat de eerste sessie het meeste indruk oplevert, en dat een 1e kennismakingsronde NIET VAKER mag duren DAN 3 KEER.

Stress Management wat is dat? -- Richard Utt had er de volgende metafoor bij: "Stel je voor een stressplek. Zie dan de aura die maakt dat de stressplek herkenbaar is. De aura is een gloed, een herinnering dat er stress is. Een gegeven waardoor het lichaam zichzelf niet kan helen. Stressmanagement is dan het weghalen van de aura, de herinnering, zodat het lichaam zelf haar eigen wond kan helen."
Op deze manier vertrouw ik - voor het effect van mijn werk - op het zelfhelend vermogen van het Lichaam en het voorwaarde scheppend bezig zijn: Het in balans brengen van de verhoudingen binnen de Gezondheids-driehoek. En mocht je jezelf overgeven aan dit proces dan vraag ik je objectief en eerlijk naar jezelf te zijn en te voelen of het effect heeft en of je er baat bij hebt. Hiermee wil ik zeggen, dat je er niet in hoeft te geloven en nogmaals dat je dit echt kunt ervaren. En wat voor beter bewijs is er dan iets ook echt ervaren. Je kunt altijd stoppen!
Dit is in het kort een beschrijving van mijn functie als Practitioner van Gespecialiseerde Kinesiologie.

Stress management in dialoog met het Lichaam

Het Lichaam is meer dan het totaal van de delen -- Door de jaren heen heb ik ervaren dat je met het spiertesten meer dan alleen het lichaam test. In feite test je de energetische staat van de verhouding "Body Mind Spirit". Een Gezondheidsdriehoek dus met de hoekpunten - die in het Nederlands te vertalen is als: - "Lichaam Denken-Voelen IntuÏtie-Weten". Dus als je hier verder Lichaam leest, wees dan bewust dat het niet eindigt met het lichaam. En dat het in balans brengen is het "in balans brengen van de Gezondheidsdriehoek".

Kun je mij helpen? -- Dit is een veel gestelde vraag. Mijn antwoord is stevast, "Laten we het eerst bekijken. Kom op tafel liggen!". En als je eenmaal op tafel licht, neem ik een arm of been en breng deze in een positie waarin ik het kan testen volgens op de aanwezigheid van weerstand of niet! Dit geeft mij indicatie over de wijze waarop je Lichaam het probleem ervaart.
Want weet je? Voor mij is het ene probleem NIET gelijk aan het andere probleem. Dat de verschijnselen op elkaar lijken, wil nog niet dat de oorzaak van de onbalans van de verhouding binnen de Gezondheidsdriehoek hetzelfde is.

Kortom: "Een ieder zingt zijn/haar eigen lied! En daar komt nog eens boven op dat evenwicht binnen de Gezondheidsdriehoek leidend is in het Zelf-helend proces.

In principe ben ik een bodyworker -- Door punten op het lichaam vast te houden (soms acupuntuurpunten) in een volgorde door het Lichaam aangegeven, breng ik veelal de Gezondheidsdriehoek in balans. Deze punten doen vaak zeer op aanraking. Mijn ervaringen met "Neurologisch Organisatie Techniek (NOT)" hebben deze manier van werken alleen maar versterkt.

Ik gebruik emotionele stressrelease technieken uit allerlei vormen van bestaande Kinesologievormen: Touch for Health, Three in One Concepts, Applied Physiology, Edu-kinesiologie (Woordblind en Leefblind).