Memorabele plekken in Apeldoorn

Wat was Waar

Introductie WatWasWaar – “Welkom op WatWasWaar!
Hier vind je historische informatie over elke plek in Nederland en krijg je direct toegang tot een groot aantal plaatsgebonden collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen.”

Onderstaand enkele voorbeelden van informatie die je kunt krijgen in de vorm van beeld [kaart] materiaal: van ‘Minuut’ (eerste kadastrale optekening) tot topografische kaarten in diverse jaargangen


Schietbaan Schuttersweg Apeldoorn 1913

Ligging Schietbaan Schuttersweg te Apeldoorn –  “[Apeldoorn] kende al in het begin van de 19e eeuw, evenals veel ander gemeenten zijn schutterijen. Het doel van de schutterijen was het handhaven van de binnenlandse rust en orde; tevens dienden ze evenals de militie, als aanvulling van het staande leger. De schutterijen werden plaatselijk georganiseerd. Er bestonden dienstdoende en rustende schutterijen. Gemeenten met meer dan 2.500 inwoners moesten dienstdoende schutterijen oprichten, in kleinere steden en op het platteland werden rustende schutterijen opgericht. In tijden van oorlog vormden ze samen één landstorm. Een wet uit 1815 voorzag al in de oprichting van schutterijen. De wet van 1827, die vollediger was en zwaardere verplichtingen bevatte, stelde nadere regels voor de oprichting van schutterijen in het hele koninkrijk.” [ http://oudscherpenzeel.nl ]


Polhout Orden Apeldoorn anno 1907

Ligging Polhout Orden ongeveer Amsivarilaan / Kaninefatenlaan Apeldoorn – Tussen de bomen verscholen lag boerderij Polhout op een idyllische plek aan het Polhoutlaantje. Deze boerderij heeft moeten wijken voor de nieuwbouw van de wijk Orden op deze plek in de jaren zestig. De twee bomen hier op het grasveld zijn als enige herinnering van ‘t Polhout overgebleven. [ http://www.geheugenvanapeldoorn.nl/#/bijzondere-plaatsen/orden/hoeve-%27t-polhout/ ]

Orderparkweg 34. (Werd later veranderd in nr. 62) [ http://www.verenigingoudapeldoorn.nl/historie/straat-n-o/orderparkweg/ ]

In 1952 aangekocht door de Gemeente waarna er een nieuwe woonwijk op is gebouwd. [ http://deventit.coda-apeldoorn.nl/atlantispubliek/beeldbank ]


Sanatorium Berg en Bos Apeldoorn anno 1933

Sanatorium Berg en Bosch in Apeldoorn (1920 – 1933) – Omstreeks 1915 stierven er in Nederland ongeveer 200 mensen per 100.000 inwoners aan de infectieziekte tuberculose, die sterk werd beïnvloed door economische en sociale
omstandigheden. Met name bij de arbeidende klasse waren deze zeer slecht, waardoor daar ook de meeste slachtoffers vielen. Dat was aanleiding voor het R.K. Werkliedenverbond om een vereniging ter bestrijding van de tuberculose in het leven te roepen: Herwonnen Levenskracht, waaraan vanaf 1920 de katholieke vakbondsleden een vaste bijdrage van 1 cent per lid per week betaalden. Met steun van het toenmalige Departement van Arbeid – in die jaren onder leiding van minister Aalberse – verrees in Apeldoorn een houten noodsanatorium met 225 bedden, dat op 28 juli 1920 officieel door hem werd geopend.

Het noodsanatorium was ondergebracht in oude Duitse militaire barakken, die waren neergezet op het landgoed Berg en Bosch, onderdeel van de Soerense bossen. Aan deze buitenplaats ontleende het sanatorium zijn naam. De behandeling van TBC-patiënten was in die tijd primair gebaseerd op een drietal uitgangspunten: rust, frisse lucht en krachtige voeding. De omstandigheden in deze omgeving waren dus ideaal. Verspreid over een oppervlakte van ca. 10 ha. stond een twintigtal gebouwen, het hoofdgebouw met het kantoor van de geneesheer-directeur Willem Bronkhorst, de administratiegebouwen en de geneeskundige paviljoens. De voor behandeling opgenomen kinderen kregen ook onderwijs. Bedlegerigen op bed, de anderen in een open schoolgebouwtje of in de openlucht. [ http://www.historischekringdebilt.nl/ ]


Robur et Velocitas, Orden Apeldoorn anno 1958

Ouder voetbalterrein Robur et Velocitas – Hoek Amsivarilaan / Germanenlaan Apeldoorn. Waar nu de woningen rondom de Treveristraat staan, speelde vanaf 1918 de voetbalclub Robur et Velocitas (kracht en snelheid). Robur is opgericht in 1882 en is niet alleen de oudste club van Apeldoorn, maar ook één van de eerste voetbalclubs in Nederland. Sportbeoefening was in die tijd een elitaire bezigheid. Robur was ook geen club waar veel inwoners van Orden gingen voetballen. De leden kwamen vooral uit andere en meer gegoede wijken van Apeldoorn.
Metselaars en timmerlieden – die de club Robur et Velocitas een goed hart toedroegen – bouwden in hun vrije tijd aan de nieuwe tribune. De eerste steenlegging viel samen met de viering van het 50-jarig jubileum van de club in 1932. In de jaren dertig maakten de gebroeders Jo, Jan, Henk en Carel Kres furore op het voetbalveld in het eerste elftal. Ook zorgden de clubleden zelf voor een ander hoogtepunt bij Robur, namelijk het plaatsen van vijf 16,5 meter hoge lichtmasten. In 1950 kon bij Robur als eerste club ook ‘s avonds getraind en gespeeld worden. In 1969 verhuisde de club naar het huidige terrein aan de Anklaarseweg. [ http://www.geheugenvanapeldoorn.nl/#/bijzondere-plaatsen/orden/robur-et-velocitas ]


Landgoed Welgelegen, Apeldoorn anno 1898

Huize ‘Welgelegen’Het landhuis van Admiraal Van Kinsbergen. Wanneer Jan Hendrik van Kinsbergen na talrijke omzwervingen en avonturen in 1798 neerstrijkt op het landgoed Welgelegen, ligt dit nog aan de rand van het oude dorp. Van Kinsbergen is dan ook een admiraal in ruste. Dat weerhoudt hem er overigens niet van binnen de Apeldoornse gemeenschap een actieve rol op zich te nemen.
De admiraal werd op handen gedragen door de Apeldoornse bevolking, maar ook met de Franse koning Lodewijk Napoleon kon hij goed opschieten. Van diens broer, keizer Napoleon, kreeg hij de titel ‘Graaf van Doggersbank’. Na het vertrek van de Fransen blijkt ook in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden Van Kinsbergens heldendom ongeschonden. Koning Willem I kent hem het Grootkruis van de Militaire Willemsorde toe en benoemt hem weer tot luitenant-admiraal. Admiraal Van Kinsbergen overlijdt op 22 mei 1819 op 84-jarige leeftijd.

Zie ook ‘De knik van freule Sweertje‘. [ http://www.geheugenvanapeldoorn.nl/ ]

Views – 853

Internationaal Therapeut in Apeldoorn

Sinds jaar en dag (24e keer) wordt in november de “therapeutenbeurs” georganiseerd door Buro Pido. Elke keer is het weer een verrassing of er weer leuke werkwijzen, ideeën worden getoond. Afgelopen jaar was voor mij de topper het “aardingsmatje“.

Het aardingsmatje – Aangesloten op de ‘Aarde’ van een goed geaarde wandcontactdoos word je elektrisch ontladen als je deze universele aardingsmat liefst direct met de blote huid in contact brengt. Deze verbondenheid met de Aarde neutraliseert de al om aanwezig zijnde elektromagnetische straling.

In mijn praktijk ligt de cliënt standaard op een dergelijke mat. Door deze neutralisatie van elektromagnetische straling speelt dit element geen rol meer in het herstellingsproces (in die zin dat het als een stoorelement problemen oplevert).

Over het herstellingsproces gesproken, ik zelf heb hiermee dit jaar meerdere malen baat gehad bij verlichting van ontsteking- en rugpijnen.

http://kinesiology4u.blogspot.nl/2014/12/beter-aarden-breng-verandering-in-je.html

Americahal omgetoverd voor de ‘Internationaal Therapeut’

Op 14 en 15 november 2015 is de Americahal omgetoverd tot “Beurs voor de Totale Gezondheid“:

 • Na jaarlijkse exposities (vanaf 1992) is deze beroepsgerichte manifestatie een terugkerend platform als communicatiebolwerk voor het elkaar informeren over de nieuwste opvattingen in de gezondheidszorg en voor het leggen van duurzame contacten met professionals uit de complementaire, paramedische en reguliere gezondheidszorg en de groothandel- en retailwereld als o.a. leverancier daarvan.
 • ‘Internationaal Therapeut’ benadert samen met haar deelnemers de mens als psychisch, fysiek en spiritueel individu.
 • ‘Internationaal Therapeut’ geeft een overzicht van natuurlijke producten, materialen, behandelwijzen, opleidingen en beroeps-/branche-organisaties aan met name vakkundig geïnteresseerde mensen.

Dit jaarlijkse evenement kent haar vaste deelnemers en ook nieuwe. Er zijn stands en en worden lezingen gegeven. Het is leuk om te gaan om oude bekenden/ collega’s  weer te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen.

Kom maar op, ik ben er klaar voor!

Internationaal Therapeutenbeurs 14-15 november 2015

Internationaal Therapeutenbeurs 14-15 november 2015 AMERIKAHAL  APELDOORN

 

Views – 1546

hotspots wireless draadloos netwerk apeldoorn

Wireless (draadloos) in Apeldoorn

1. Wireless (draadloos) / Algemeen

1.1 Wiki.org: “Wireless, wat is dat?”

Een draadloos netwerk is een computernetwerk of telefoonnetwerk waarbij de aangesloten apparaten niet via fysieke koperen kabels of glasvezelkabels communiceren, maar via elektromagnetische straling (radiosignalen, licht). [nl.wikipedia.org]

1.2 hoteldecantharel.nl: “WiFi (Wireless Fidelity)”

WiFi is draadloos internet. Bij draadloos internet wordt gebruik gemaakt van de standaard WiFi (Wireless Fidelity) techniek, ook wel WLAN genoemd. Die techniek maakt het mogelijk dataverkeer met snelheden van 11 Mbps via radiogolven te transporteren van een zendstation naar een ontvanger met een wireless (WiFi) kaart.

WiFi kaarten kunnen op eenvoudige wijze in een laptop worden gestoken en nieuwe computermodellen hebben vaak standaard een WiFi ontvanger ingebouwd.

De kosten voor gebruik van het draadloos internet zijn gratis. [hoteldecantharel.nl]

1.3 libemazakelijk.nl: “HotSpots van KPN”

HotSpots van KPN verzorgt draadloos internet (WIFI) op uw laptop en tablet op meer dan 1.000 locaties in heel Nederland. Hierdoor kunt u zorgeloos internetten en e-mailen, zonder verbonden te zijn met uw eigen netwerk. Daarnaast levert het bedrijf maatwerk in de vorm van Conference Services.

Met Conference Services kan HotSpots van KPN de relaties van Libéma op maat gesneden internetoplossingen bieden voor een variëteit aan groepsgroottes en gebruikerswensen. Zodoende kan KPN Hotspots namens Libéma een dienst op maat bieden. [libemazakelijk.nl]

1.4 kpn.com: “KPN Hotspots”

Een HotSpot is een publiek toegankelijke locatie die voorzien is van draadloos internet door KPN HotSpots. Op deze locatie kunt u internettoegang verkrijgen met een voor Wi-Fi geschikte laptop, tablet of mobiele telefoon. [kpn.com, menutab: service]

KPN HotSpots is voor klanten met Internet of InternetPlusBellen van KPN gratis. U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u ook gebruikt voor MijnKPN.

1.5 wi-fi-hotspots.info: “WiFi-hotspot in the Netherlands”

Locate the closest Wi-Fi Hotspots to your current location. [wi-fi-hotspots.info/netherlands]

1.6 alcadis.nl: “Draadloos internet staat bij steden hoog op de agenda”

Om toeristen te trekken is het als stad of gemeente bijna noodzakelijk om gratis Wifi aan te bieden. Nu een aantal netwerken met succes zijn opgeleverd, worden overal in Nederland de plannen bekend gemaakt voor het installeren van een draadloos netwerk. Onder andere de gemeentes Breda, Alkmaar, Nijmegen, Enschede en Wierden hebben een stedelijk draadloos netwerk hoog op de agenda staan. [alcadis.nl]

2. Hotspots in Apeldoorn

2.1 apeldoorndirect.nl: “Waar vind je wifi hotspots in Apeldoorn?”

Waar in Apeldoorn is Wifi én waar mag je er dan ook nog gebruik van maken? Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen met een smartphone. En daarmee wil je graag het internet op. Maar helaas is dat via een ‘duur’ abonnement niet voor iedereen weggelegd. Vooral jongeren en studenten willen dan weten waar ze gratis het internet op kunnen.

Mark Rodenburg was daar ook benieuwd naar en heeft een site gemaakt waar je Wifi hotspots kan vinden en toevoegen. Er zijn al behoorlijk wat plekken in Apeldoorn waar Wifi is. Maar dat kan nog meer.

Weet jij nog een Wifi hotspot die er niet op staat? Voeg deze dan toe aan de site www.wirelessapeldoorn.nl of meld het via de buzzz, dan zorgen wij ervoor dat de Wifi hotspot toegevoegd wordt. [apeldoorndirect.nl]

2.2 alcadis.nl: “Wireless in Apeldoorn”

Leerlingen Sterrenschool krijgen toegang tot het internet dankzij Ruckus Wireless

De Sterrenschool in Apeldoorn is met de WLAN-apparatuur van Ruckus Wireless voorzien van een draadloos netwerk. Met dit draadloze netwerk krijgen leerkrachten en leerlingen overal in het pand draadloos toegang tot hun digitale leerstof. [alcadis.nl]

2.3 internet-adsl.nl: “Internet in Apeldoorn”

Sinds kort hebben we ook WiFi hotspots (draadloos internet) in kaart gebracht in Apeldoorn. Wat bleek? Er zijn diverse WiFi hotspots van o.a. T-Mobile in Apeldoorn welke gebruikt kunnen worden. [internet-adsl.nl]

2.4 hotspotsvinden.nl: “Wifi hotspots in Apeldoorn”

Op zoek naar een WiFi hotspot in Apeldoorn? Wij hebben alle hotspots van Apeldoorn in kaart gebracht, dan kun jij direct online. [hotspotsvinden.nl]

2.5 hoteldecantharel.nl: “Draadloos internet”

Met uw eigen laptop uw mail lezen, of voor een andere applicatie het internet nodig? Dat kan nu terwijl u in de lounge, het restaurant, een zaal of één van de hotelkamers van ons hotel verblijft.

Wij zijn voorzien van de Hotspots van KPN. Dat betekent dat u in ons gehele hotel gratis draadloos kunt internetten. De kosten voor gebruik van het draadloos internet zijn gratis. [hoteldecantharel.nl]

2.6 openwifispots.com: “Netherlands free wifi hotspots – Apeldoorn”

Netherlands free wifi hotspots – Free WiFi hotspots wi-fi cafes coffee shops hotels wireless airports (what is wifi) [www.openwifispots.com]

3. Lees ook

Views – 1515

Ondernemers netwerken actief

Ondernemers in Apeldoorn netwerken actief | CPA corner


Bert Klaaysen, presentatie CPA
17 augustus 2012

Je wil wel iets meemaken als je attent gemaakt wordt op iets. Dit iets was in dit geval een netwerkbijeenkomst van Coffee Pitch Apeldoorn (CPA) op 17 augustus 2012. De ochtend werd georganiseerd in het ACEC gebouw te Apeldoorn en gepresenteerd door Bert Klaaysen. Ik vernam dat deze bijeenkomsten maandelijks worden georganiseerd op de 3e vrijdag van de maand bij ACEC. De koffie en de versnapering werd dit keer gesponsord door sils.nl.

[Klik op de foto voor een fotoreportage >> ]

“Het doel van CoffeePitch Apeldoorn is om de ondernemers een laagdrempelig no-nonsense platform te bieden waarbij ondernemen en de ondernemer centraal staan. Het biedt de gelegenheid je bedrijf te promoten, te luisteren naar anderen, elkaar te leren kennen, om kennis te delen en eventuele verbindingen voor samenwerking te creëren.

CoffeePitch Apeldoorn is elke 3e vrijdag van de maand. De inloop is rond 09.45 uur en is geheel gratis. Net als de koffie. Zorg dat je er op tijd bij bent. Het evenement wordt altijd enorm goed bezocht.”

De pitches van de dag

Michaël De Vos, ecologisch architect. Wie voor Michaël De Vos kiest, kiest voor “bio-ecologisch bouwen”. Hij ontwerpt een gebouw op zo’n manier dat het de waarde van de plek compenseert aan de natuur, zodat de mens – die daar gaat wonen – zoveel mogelijk verbonden wordt met de vier elementen – aarde, lucht, water, licht – en alle andere krachten die een mens in de kosmos kan ervaren. Bio-ecologische materialen worden gebruikt met het oog om het herstellen van kosmische verbindingen. In “zijn” gebouwen vindt u vooral: hout en andere puur natuurproducten als vlas en leem voor constructie, isolatie en afwerking. Beton en staal worden weliswaar met een gerust hart gebruikt, maar met mate en vooral: zodanig dat u nooit ingesloten raakt in een kooi van Faraday. Zijn opdrachtgevers zijn particulieren.

Randy Gasper, het Apeldoornse online media platform Apeldoorn Direct. Een media portal voor de zakelijke markt. Het brengt het verhaal bij het nieuws: meningen en opinies d.m.v. blogs. Er is elke dag veel nieuws te lezen. Heb je veel te brengen? Word dan blogger! Er is een samenwerking met coffeepitchapeldoorn.nl, Heb je nieuws email: redactie@apeldoorn.nl

CPA Corner

Dit keer werd er naast de normale pitch (spreekbeurt) gestart met een nieuwe rubriek: ‘CPA Corner’. Nieuwe bezoekers/ondernemers krijgen exact 20 seconden om zich te voor te stellen. Na 20 seconden gaat de microfoon naar de volgende. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan alleen voor aanvang van de Coffee Pitch Apeldoorn, dit op basis van het gezegde: “Wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Het bleek dat 20 seconden zooooo voorbij zijn.

Verder vertelde Bert over een aankomend evenement op 22 november 2012 – ‘s avonds – waar ondernemers de gelegenheid krijgen een stand in te nemen en aldaar zijn presentatie te geven over zijn onderneming. Er is een beloning uitgeloofd voor de beste presentatie.

Netwerken voor ondernemers in Apeldoorn

Een simpel zoekopdracht op Google laat zien dat er diverse groepen actief zijn en op het internet te vinden:


CPA Corner: Salomons – Adviescentrum voor Gespecialiseerde Kinesiologie

SALOMONS is de naam. Ik houd mij bezig met “stress management in dialoog met het lichaam”. Ik doe die door de armen en benen te testen van de testpersoon. Al doende krijg ik informatie over het geheel van Mind Body Spirit. Maar bij spiertesten alleen blijft het niet. Als er iets ontdekt is dat “uit balans” is, dan is het mijn taak om als practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie de balans weer te herstellen. Hiervoor heb ik in mijn marskraam: technieken uit o.a. de acupressuur, massage, kinesiologie, orthobionomy, craniaal-sacraal, nlp/hypnose, Ondamed. Betekent dat nu dat ik dat alles tegelijk aanbied? Nee, alleen wat van toepassing is! Ik ben bereikbaar via orthokin.nl en ben u 7 dagen per week ten dienste (op afspraak). De sessie duur gemiddeld 1 uur.

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Views – 952

bewust spiritueel beurs apeldoorn augustus 2012

Apeldoorn: Zondag, 12 augustus 2012

Bewust & Spiritueel beurs Apeldoorn

Entree gratis!!!

Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur (ACEC)
Roggestraat 44
7311 CD APELDOORN


Programma

 • Van 11:00 uur tot 17:00 uur:
  Beurs: “BEWUST & SPIRITUEEL BEURS
  >> Diverse paragnosten, aura-readings, diverse kaartleggingen, stands met diverse diensten en leuke dingen als het gaat om esoterie en verrassingen!
 • Vanaf 17.00 uur:
  >> Optreden “RITME OP MAAT” (djembé o.l.v. Coen van Vollenhoven uit Eerbeek, www.ritmeopmaat.nl)
 • Tot besluit 18.30 uur:
  >> Lezing “WETENSCHAP & SPIRITUEEL BEWUSTZIJN” door Margot Otten

ACEC- café

Tijdens de beurs is het gezellige ACEC-café geopend. Naast lekkere thee/koffie een hapje/drankje, is er de mogelijkheid om ‘s avonds gezellig te blijven eten. (Graag opgeven voor 16:00 uur aan de bar!)


Mijn deelname aan de beurs: “(H)erkennen en veranderen”

Het was niet moeilijk om te besluiten om weer eens mee te doen aan een Bewust & Spiritueel Beurs. Dit maal gehouden in het ACEC gebouw te Apeldoorn op zondag 12 augustus 2012. Jaren geleden heb ik op de cursusbeurs in de “bieb” gestaan, maar ik ben niet op zoek naar cursisten. Ik vind het veel leuker om mensen kennis te laten maken met het fenomeen spiertesten (Gespecialiseerde Kinesiologie). Zo heb ik  ook op enkele spiritueel beurzen gestaan van o.a. Paramide, maar dat was op een moment in tijd  genoeg. En nu ga ik het dan toch weer voor een keertje oppakken.

Mijn doel is om mensen kennis te laten maken met spiertesten. Want spiertesten is voor mij het ultieme medium om met Mind Body Spirit in dialoog te gaan. En dingen te weten te komen waar je onderbewuste (Mind Body Spirit) mee speelt. Het mooie van gespecialiseerde kinesiologie is … in dialoog gaan is een ding, maar het energetische kunnen ondersteunen door verandering aan te brengen is een ander.

(H)erkennen en veranderen! Dat is het motto.
(Te herkennen door veranderde spiertestreactie).

Zondag 12 augustus was een hele mooie zonnige dag. Terwijl wij met zo’n 30 standhouders stonden te wachten op belangstellenden, was het vooral wachten. Ondanks de verwoede pogingen van de organisatie om mensen op de hoogte te stellen van de beurs, was het bezoek mondjes maat. En omdat het in de een cultuurgebouw werd gehouden, waren er van die enkele mensen die kwamen ook nog eens die speciaal voor de schilderijen kwamen.

Wat heb je gemist? – Op spiritueel gebied waren verschillende paragnosten aanwezig vanuit Apeldoorn en elders. Verder kaartleggers, een spiritueel healer, een “stoel”-masseur, aurafotografie, klankschaal therapie, het kruidenvrouwtje uit Beekbergen (Marry), NLP en familieopstellingen, Biogenisis/Tachyon,  Aloe Vera, etc. etc.

Ik heb er eindelijk mijn twee eigen wichelroede ijzers gekocht bij Treespirit. Dus als je iemand in het bos tegenkomt met ijzers in de handen dan kan het zomaar zijn dat ik het ben! In mijn interactie met mensen heb ik deze niet nodig, omdat ik daarvoor gebruik maak van de armen en benen van de mens die getest wil worden. Zoals gezegd – last but not least – je hebt mij gemist.

Omdat ik er was om mijn kunsten te vertonen, heb ik met toestemming van de testpersoon toch nog enkele mede-standhouders “bij de armen”  kunnen nemen en laten voelen hoe het voelt om gespiertest te worden. Dus in plaats van bezoekers waren zij de gelukkigen die verandering mochten ervaren. Toch nog een leuke dag voor iedereen! Zelfs voor de caféhouder, want ik heb heerlijk gesmuld van zijn overheerlijke linzensoep.

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Views – 921

Pasar Malam Asia

Pasar Malam Asia | Americahal

Apeldoorn, 30 – 31 maart en 1 april 2012

 

Pasar Malam Bagus: 8, 9 en 10 april 2011 RIJNHAL ARNHEM

Pasar Malam Asia is één van de grootste organisaties in Nederland organiseert dit weekend een pasar malam in de Americahal.

Oosters vertoeven op een plekje in Nederland

Een bezoek aan de Pasar Malam is een bijzonder gebeuren. Het is als het ware een tropisch uitstapje in eigen land: “Met het hele gezin gezellig Oosters vertoeven op een plekje in Nederland”.
Waan je in tropische sferen tijdens een wandeling door de Aziatische avondmarkt, waar het licht is gedimd en de geuren van overheerlijke oosterse gerechten en de klanken van Indonesische gamelan muziek je zintuigen tot het uiterste prikkelen.

Stands

Verre intrigerende landen als o.a. Indonesië, Maleisië, Thailand, China, Hawaï, Afrika, zullen vertegenwoordigd zijn op de Pasar Malam Asia waardoor u op zeer verschillende en uiteenlopende wijze kunt u kennismaken met een andere cultuur.  De standhouders hebben over de hele wereld gereisd om u een tal van exclusieve producten aan te bieden.

Talloze kraampjes met een keur aan exclusieve producten uit de hele wereld zoals o.a.

 • Indonesisch houtsnijwerk uit Bali,
 • olieverf schilderijen uit Thailand,
 • massage olie uit Indonesië,
 • prachtige zijde kleding uit China,
 • lederwaren uit Afrika,
 • wierook uit India en
 • exotische vruchten uit Thailand en Indonesië.

En dit is maar een greep uit het uitgebreide aanbod van artikelen, kruiden en etenswaren die te vinden zijn op Pasar Malam Asia.

Snoepen, proeven en eten

De snackstands en restaurants, met ieder hun eigen specialiteit, zijn een waar culinair feest voor jong en oud. Talloze originele gerechten zijn op de menukaarten te vinden. Een ware traktatie voor iedereen die traditioneel oosters wilt eten of proeven.

Live Music en dansoptredens

Het podiumprogramma zal u de hele dag entertainen met een variëteit aan artiesten, eveneens vertegenwoordigd uit verschillende culturen.
Er zullen prachtig uitgedoste danseressen optreden met authentieke Thaise dansen. Kijkend naar een Indonesische dansgroep zal u zich wanen in de Gordel van Smaragd en de Hawaiian dansgroep zal uw adem benemen met een spectaculaire show.

Elke dag zal er een ander orkest dit feestelijke evenement muzikaal opluisteren, met zowel moderne popmuziek als Filipijnse, Chinese, Molukse en Indonesische liederen. U kunt elke keer genieten van een cultuur waar muziek, zang en dans uitgevoerd zal worden door fantastische artiesten.

Pasar Malam Asia, een ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden en culturen, een platform waarbij Oost en West elkaar ontmoeten, een plek vol culturele verassingen, een waar festijn van muziek, dans, cultuur, oosterse culinaire hoogstandjes, kortom een geweldige ervaring die u niet mag missen!

Toegangsprijzen Americahal

Volwassenen
50+ (alleen op vrijdag)
65+ / CJP/stadspas*
4 tot 12 jaar
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 3,00

[bron: pasarmalamasia.nl]


Programma Pasar Malam Asia,  30 – 31 maart en 1 april 201
2

Vrijdag 30 maart 2012
13.30 – 14.00 : Pacific Malahini (band)
14.30 – 15.00 : Nuana Seni Indonesia (cultureel dansgroep)
15.30 – 16.00 : Pacific Malihini
16.30 – 17.00 : DEWI MASS (zangeres uit Bali)
17.30 – 18.00 : Nuana Seni Indonesia (cultureel dansgroep)
18.30 – 19.00 : Pacific Malahini (band)
19.30 – 20.00 : Nuana Seni Indonesia (cultureel dansgroep)
20.20 – 20.50 : DEWI MASS (zangeres uit Bali)
21.10 – 21.40 : Pacific Malahini (band)

Zaterdag 31 maart 2012
13.30 – 14.00 : S.A.N. (Sing Ada Nama, all round band)
14.30 – 15.00 : Tenggara ’93 (cultureel moluks dansgroep)
15.30 – 16.00 : S.A.N. (Sing Ada Nama, all round band)
16.30 – 17.00 : Tenggara ’93 (cultureel moluks dansgroep)
17.30 – 18.15 : ROY TUHUMURY (uit jakarta indonésia)
18.45 – 19.15 : Tenggara ’93 (cultureel moluks dansgroep)
19.45 – 20.15 : S.A.N. (Sing Ada Nama, all round band)
20.45 – 21.30 : ROY TUHUMURY (uit jakarta indonésia)
22.00 – 22.30 : S.A.N. (Sing Ada Nama, all round band)

Zondag 1 april 2012
12.30 – 13.00 : Perfect Match (All Round Band)
13.30 – 14.00 : Hawaiian Treasure (hawaiiaans, tahitiaans dansgroep)
14.30 – 15.00 : Ray Smith
15.30 – 16.00 : Hawaiian Treasure (hawaiiaans, tahitiaans dansgroep)
16.20 – 16.50 : Perfect Match (All Round Band)
17.10 – 17.40 : Ray Smith
18.00 – 18.30 : Perfect Match (All Round Band)
19.00 : Eind Pasar Malam Ásia 2012

Artiestenbeschrijving zie pasarmalamasia.nl


PASAR MALAM ASIA 2012

23-24-25 mrt WTC Expo Leeuwarden
30-31 mrt /1 apr Americahal Apeldoorn
7-8-9 april Ahoy Rotterdam
4-5-6 mei Glanerbrook Geleen
6-7-8 juli Beursgebouw Eindhoven
20-21-22 juli Kardinge Groningen
24-25-26 aug Stappegoor Tilburg
28-29-30 sept MECC Maastricht
5-6-7 okt Rackethal Assen
26-27-28 okt Jan Massinkhal Nijmegen

Geschiedens Pasar Malam in Nederland

“… De beroemde journalist/schrijver/publicist Tjalie Robinson was hier in Nederland de eerste, die vond, dat een soortgelijke gebeurtenis ook hier in Nederland een plaats moest krijgen en zo begon hij in -uiteraard- Den Haag in 1958 met een dergelijk evenement. De eerste Pasar Malam in Nederland. De naam van Tjalie Robinson (pseudoniem voor Jan Boon) verdient het dan ook als onlosmakelijk te zijn verbonden aan de Pasars Malam hier in Nederland.

En al gauw bleek dat idee goed aan te slaan in Nederland, want momenteel kent zowat iedere grote stad zeker en vele, vele kleinere steden eveneens een “Pasar Malam”, of wat daarvoor mag doorgaan.”

[bron: Historie Pasar Malam]

Namens de Organisatie J. Ali en de PMA crew, danken wij u voor uw komst.

 

Views – 861

Kinesiologie therapie Orden

Kinesiologie, een vorm van stressmanagement

Het is onder de “rook van de kazerne” in de wijk Orden is waar :: Gespecialiseerde Kinesiologie :: wordt bedreven. Nadat je jezelf op de behandeltafel hebt genesteld, ontspannen (voor zover je je zelf toestaat) en klaar voor wat er komen gaat, beginnen we met basistesten. De uitvoering van basistesten is per practitioner verschillend. Iedereen heeft zijn eigen werkwijze, en dat is goed!

Het anderhalve uur dat je op tafel ligt, is telkens weer een reis apart! [Jongeren liggen vaak niet langer dan een half uur op tafel.] Alhoewel je in het voorgesprek aangeeft waar je aan wil werken, wil dat nog niet zeggen dat dat is waar de reis naar toegaat. Sleutelgedachte hierbij is dat “Geest-Lichaam-Ziel (Mind Body Spirit) op één lijn moeten zijn met het te behalen resultaat”.

Gelijk de stuurman op een schip op zee, vertrouwen we (jij en ik) op het kompas dat ons de weg wijst. Het kompas bij Gespecialiseerde Kinesiologie is de “spiertest“. De spiertest kent minimaal drie gradaties: “sterk”, “zwak”, “geblokkeerd”. Afhankelijk van de vraagstelling/statement wordt de reactie op waarde geïnterpreteerd.

“Meten is weten”. Maar met meten is de zaak niet gedaan. Je zult en kunt wat doen aan het testresultaat. Namelijk het aanbieden van een correctie, behandeling (therapie). De aangeboden therapie ligt veelal globaal in een van de volgende werkgebieden: Structuur, Metabolisme, Emotie of Energie.

Belangrijk na het aanbieden van deze correctie is het natesten. Daarbij wordt de spiertest herhaald en een eventuele verandering waargenomen. En die is er geheid, tenminste als de aangeboden correctie van toepassing is. En hoe meten we dat? Juist, via de spiertest.

Ikzelf werk het liefste volgens het principe in de Osteopathie: “Elk gezond onderdeel van je lichaam beweegt. Hoe minimaal ook!”. Door te ‘luisteren‘ kun je je afstemmen op die beweging (of niet), en door aandacht is er weer beweging in te brengen. :: Toegepaste Kinesiologie :: komt zelf uit de Chiropractie [George Goodheart, jaren ’60 ]. Een pietlut, die daar stennis om maakt. Het gaat erom dat je doet waar je je goed bij voelt.

Bijvoorbeeld: één van de belemmeringen die ik als eerste te lijf ga, is het balans tussen de linker en rechter hersenhelft. Correcties zijn meestal eenvoudig uit te voeren en speciale aandacht is er voor “connecties met indrukken in de tijd (verleden, heden, toekomst, altijd, basisgedachte).

Het resultaat moet zijn dat je je anders voelt, denkt, reageert. Vrij van banden die je vasthouden in een bepaald levenspatroon. Ben je geïnteresseerd geraakt, en wil je kijken of dit jou verder kan helpen? Bel dan gerust en maak een afspraak.

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Views – 823

Apeldoorn stationsplein anno 2007

Herinrichting Stationsplein,”Uniek concept”

Lodewijk Baljon, 2007

Stedenbouwkundige Albert Fien, “Een volstrekt nieuw en uniek concept. Er komen geen auto’s op het plein en er wordt in de omgeving gewoond. We hebben er niet alleen maar kantoorkolossen neergezet. Je kunt stellen een ‘typisch’ Apeldoorns Stationsplein, heel bijzonder.”

Plattegrond Stationsplein

Verantwoordelijk architect voor de herinrichting van het Stationsplein Lodewijk Baljon zegt daarover: “Het Stationsplein-ontwerp is dat van een halve schelp, aflopend richting het station. Er zit dus een hoogteverschil in. Om dat hoogteverschil bij het station, met de ingang van de tunnel en de halfondergrondse fietsenstalling te overbruggen heeft Giny Vos de wand bedacht. Deze glazen wand markeert het verschil. Giny heeft met haar ontwerp de competitie gewonnen, die we hadden uitgeschreven om met de uitgangspunten, 100 meter lang, maximaal 4.5 meter hoog en met een knik, een dergelijk object te bedenken.”

apeldoorn stationsplein lodewijk baljon 2007

Fotoimpressie stationsplein Apeldoorn centraal station. Oktober 2011. Ontwerp van Lodewijk Baljon [2007]

 

Apeldoorn Centraal Station

Het station Apeldoorn is opgeknapt en gerestaureerd. Zo is de overkapping verlengd en is in mei 2007 de tunnel geopend waar zowel fietsers als voetgangers, die tussen het zuiden en noorden van Apeldoorn willen reizen, gebruik van kunnen maken. De tunnel komt aan de noordzijde uit op een geheel nieuw stationsplein en grenst direct aan een grote ondergrondse fietsenstalling. In het historische stationsgebouw is behalve de buitenmuren weinig meer van het oude over.

In 2007 zijn in het gebouw een AH to go en La Place geopend. Het nieuwe stationsgebied werd op 18 januari 2008 officieel geopend [1]. De vestiging van La Place is een jaar later bij gebrek aan klanten alweer gesloten. Eind 2009 is spoor 1 verlengd om het geschikt te maken voor de dienstregeling 2010. ” [2]

Apeldoorn centraal station

Fotoimpressie Apeldoorn centraal station. Oktober 2011. The Netherlands

 

“Reizend Zand”

Giny Vos, 2007

“Een honderd meter lange en tot maximaal 4,5 meter hoge glazen kunstwand; een dag en nacht verlichte wand als het fraaie baken op het Stationsplein”.

Giny Vos maakt duidelijk, dat zij is uitgegaan van wat er zo dagelijks op een Stationsplein gebeurt. “De wand gaat dit weerspiegelen. In de wand worden ruim een miljoen lichtjes toegepast. Door de zon en de wolken krijgt de wand een soort 3-dimensionaal karakter. Heel diffuus, heel ongrijpbaar. Maar zeer dynamisch. Zo wordt de wand tot een soort zandverstuiving, de beweging is steeds weer anders. ‘s Avonds zal de aanlichting bijvoorbeeld heel anders zijn dan overdag. Het Veluwse karakter komt zo goed tot uiting in dit kunstwerk, dat ik dan ook ‘Reizend zand’ heb genoemd.”

Apeldoorn Reizend Zand Giny Vos

Apeldoorn Centraal Station. Glazen muur van Giny Vos [2007] genaamd “Reizend Zand”. Fotoimpressie oktober 2011.

 

De Kus

Jeroen Henneman, 2007
“Let’s just kiss and say goodbye”. Ze kussen elkaar, maar soms ook niet, dan tekenen zich abstracte lijnen af tegen de hemel.

Deze monumentale nieuwe “Naald” is een huwelijksgeschenk van de Apeldoornse bevolking aan kroonprins Willem Alexander en prinses Maxima. Het staat te pronken op het Stationsplein. De 17 meter hoge sculptuur, ontworpen door Jeroen Henneman (Haarlem,1942), is een hedendaagse variant op de klassieke obelisk. De opdracht is geïnspireerd op de Naald van Pieter Puype die in 1901 door de bewoners aan koningin Wilhelmina en prins Hendrik werd aangeboden.

Henneman maakte zijn ultieme Kus, een ruimtelijke tekening van roestvrij staal. Elegant slingert de slanke toren zich omhoog, om te eindigen in een omhelzing in de lucht. Eensymbool voor de liefde en daarmee een prachtig gedenkteken voor het prinselijk paar.

Geplaatst naast het station, middenin de drukte van het dagelijkse bestaan, is het beeld inmiddels een meeting point geworden. De natuurstenen sokkel functioneert als bank. Op het Stationsplein van Apeldoorn spreek je af bij De Kus, kan het mooier? [3]

Apeldoorn De Kus

Apeldoorn, oktober 2011. A fotoimpressie van “De Kus”, een monument voor Apeldoorn Central Station. Een monument ter herinnering van het huwelijk van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima. Februari 2, 2002. Op de plek waar geliefden afscheid van elkaar nemen.

Opening \”De Kus\” Apeldoorn Centraal Station


– http://www.safetygallery.com/Apeldoorn/stationsplein.htm

Views – 546

Welke kern is naamgever van Apeldoorn

Welke kern is "Apeldoorn"?

De beek – De tijdens de opgraving aangetroffen waterloop of beek blijkt oorspronkelijk een smeltwatergeul te zijn geweest. Aan de hand van aardewerkvondsten in de vulling van de beek kon worden bepaald dat deze rond 1550 voorgoed is gedempt. In de doorsnede van de beek was te zien dat deze in een periode vóór 1550 een keer opnieuw is uitgegraven om de doorstroming richting het oosten te verbeteren. Het is opvallend dat op een kaart uit 1850 aan de overkant van de Zwolseweg ter hoogte van de opgegraven waterloop een kronkelende perceelscheiding is weergegeven. Logischerwijs zou een perceelscheiding recht zijn aangelegd en omdat dit niet het geval is, bestaan delen van deze scheiding vermoedelijk uit een oude beekloop. Verder zijn zowel de uitgraving als de demping van de beek mogelijk te koppelen aan historische bronvermeldingen. De aangetroffen waterloop zou dan de oorspronkelijke loop van de Loose beek geweest kunnen zijn. [ 2 ]

———————————–

In het Nedersaksisch: Apeldoorne – Oudere vermeldingen — Apeldorne, Apeldoren, Apelteren, Apelthorn, Apeldoern, Appeldoorn, 792-793 kopie 1170-1175 'villa ut marca appoldro', 1e helft 13e eeuw Apeldern, 1395-1396 Appeldoren.

Naamsverklaring — Apeldoorn is ontstaan aan de rand van het hoge middendeel van de Veluwe, een plaats die in de vroege middeleeuwen geschikt was voor landbouw.

Het was een plaats waar de grond licht genoeg was om te bewerken en waar ook voldoende water aanwezig was. Het eerste deel van de naam is de vroegmiddeleeuwse vorm apa 'water', die ook voorkomt in o.a. Appen, Epe en Wilp. Apeldoorn ligt in een concentratie van apa-namen. Het tweede deel is ontstaan uit de vorm treo 'boom'.

De oorspronkelijke betekenis van Apeldoorn en ook van o.a. Appeltern in de Betuwe en van Appeldorn in Westfalen, was ongeveer 'bij een water staande bomen'.

Apeldoorn is dus niet genoemd naar appelbomen, een verklaring die ook de ronde doet. [ 1 ]

———————————–

Als je dit leest en de kaderinhoud tot je hebt genomen, dan zul je net zoals ik graag de hypothese willen aannemen dat de Loose beek een van de vele smeltwatergeulen is die de oostflank van het Veluwe massief rijk is. Zo zijn er de Orderbeek, en de Ugchelse beek en de beek vanuit de Nagelpoel (Kayersbeek).

"Bij een water staande bomen"

 • De beste plek voor deze naam is … de "Brink van Apeldoorn", de plek waar op het moment van dit schrijven de eerste hand wordt gelegd aan de bouw van een parkeergarage. Als er een plek is die kan worden aangewezen – die betrekking zou kunnen hebben op de naam "Apeldoorn" conform de boven aangehaalde verklaring – dan is het wel de Brink van Apeldoorn. Het water dat er stroomde was de beek uit Ugchelen. De brink is gelegen aan de zuidwand van een uitloper van de stuwwal. Over deze uitloper loopt de Asselsestraat. De landbouw gronden lagen tussen de Brink en de Asselsestraat.
 • Hoewel de Brink van Apeldoorn van oudsher een vaste kern was, is de omgeving van het kruispunt van Apeldoorn – de kruising van de Hoofdstraat en de Deventerstraat – even zeer interessant, omdat het gelegen is nabij de locatie van de Oude Apeldoornse kerk aan het Raadhuisplein. Er was water van de beek die vanaf de Sprengenweg afkwam, langs de Hema stroomde en aldaar de Hoofdstraat kruiste om vandaar naar de Griftstraat te gaan.

———————————–

Leylijnen – Krachtplaatsen en leylijnen werden in de tijd voordat het christendom in Europa zijn intrede deed als iets heiligs beschouwd. De natuurmens van vroeger zag een leylijn als een van levenskracht pulserende energiebaan van Moeder Aarde en krachtplaatsen als plekken waar de planeet ademhaalt. Hier ontstonden cultusplekken om contacten met de Andere Werelden, waaronder Elfenland, te onderhouden. Men trachtte de daar aanwezige etherische vortexenergie stoffelijk weer te geven, te versterken en te beteugelen door er spiraal- of ringvormige megalitische bouwsels bovenop te plaatsen.

Apeldoorn: DC 140, Centrum: het garagecomplex tussen Molenstraat, Havenstraat, Havenweg en Stationsstraat. Het centrum was tot 739 een heilige plaats. Daarna moet er een kapel op deze plaats hebben gestaan. [3]

———————————–

 • De derde plaats die in aanmerking komt is, het garagecomplex tussen Molenstraat, Havenstraat, Havenweg en Stationsstraat. Het lag tussen de smeltwatergeulen: de Kayersbeek en de Ugchelse beek.

  Het is een stokpaardje van mij maar … dit gebied was de uitgelezen plek voor het nieuwe stadhuis toen er nog voor kon worden gekozen. Met de leylijn in gedachten zou bouwen op het krachtcentrum dat Apeldoorn rijk zou zijn. Het stadhuis zou toen aan het water kunnen worden gepositioneerd en waterenergie zou de kracht van Apeldoorn kunnen zijn. Net zoals het jaren geleden ook was, toen vele watermolens binnen de grenzen van de mark Apeldoorn werkzaam waren. De markt zou haar karakter van een echte markt hebben behouden. Wees eerlijk, dit gebied is het echte middelpunt van Apeldoorn zoals die tot nu toe is uitgegroeid.

Wie het weet mag het zeggen!

Views – 408

Apeldoorn: vijf 150 m hoge windmolens

Don Quichotte in Apeldoorn?

150 m hoge windmolens wat betekent dat?

Een simpele zoektocht met Yahoo levert het volgende beeld op!

windmolenpark (6x) 150 m


Industrieterrein Langvoort Tussen het Albertkanaal en de Boudewijnsnelweg E 314 ligt het industrieterrein Langvoort. De multinational Nike bouwde in 2006 zes windmolens rond haar terrein om het bedrijf van elektriciteit te voorzien. De windmolens half zo hoog als de Parijse Eifeltoren behoren met een hoogte van 150 m tot de grootste in België.


Zoals gezegd, deze windtorens zijn half zo hoog als de Eifeltoren en meer dan 2x zo hoog als het hoogste gebouw in Apeldoorn. Waar de Gemeente Apeldoorn al moeilijk over een simpele façade, waarom doet het niet moeilijk bij dit idee. Dat blijft bij mij de vraag! Dit alleen al is eigenlijk “van de zotte”. Met 150 meter hoge steekt Apeldoorn met deze gebouwen ruim over het hoogste punt van de Veluwe. Dit heeft het positieve effect dat Apeldoorn van heinde en verre gezien kan worden. Apeldoorn op de kaart! Doel bereikt! Maar dat waren we al in 2009. Ervaring leert dat er sprake is van een netto rendement van slechts 25% (zie www.olino.org). Persoonlijk denk ik dat het een simpele vorm is van “jezelf rijk rekenen”. Iets waar ik zelf héél goed in ben. Uiteindelijk zullen wij – de inwoners van Apeldoorn – wéér het kind van de rekening zijn, zowel voorstanders als tegenstanders. Waar ik benieuwd naar ben is,

 • “hoe is het gesteld met de veiligheidseisen van en rondom een dergelijk windpark?”,
 • “kan de plek waar de windmolens zijn gesitueerd werkelijk de gewenste wind vangen?”,
 • “welke beperkende maatregelen zijn er te verwachten als de windmolens er eenmaal staan, onder de mom van ‘tja we hebben dit eenmaal, dus moet de rest zich maar aanpassen’?” (vrijhouden van windstrook, vrijhouden van ruimte onder de windmolens vanwege vallende wieken etc.) en
 • “welke milieu-technische, organisatorische, inwonervriendelijke etc. voorwaarden moeten vooraf worden opgesteld om terugkomen op gemaakte afspraken te voorkomen?”
Fibronot.nl: Wieken kunnen vallen

Als wieken gaan vliegen

Motivatie: “Apeldoorn is immers ‘sterk in zich groot maken, om daarna te beknibbelen’ “. Voorbeeld: Vele brede wegen binnen de grenzen van Apeldoorn zijn “vanwege verkeerbeheersbaarheid” terug gebracht naar enkelbaans wegen. Apeldoorn op zijn smalst! Dat is visie!


Apeldoorn.nl | Windenergie bij Ecofactorij De gemeente Apeldoorn wil vijf windturbines laten plaatsen op en nabij het bedrijventerrein de Ecofactorij aan de N345 ten zuid-oosten van Apeldoorn. …

Geschatte locatie van de vijf windmolens


Windturbines op Ecofactorij [Blik op Nieuws.nl – Gelderland] Apeldoorn – De gemeente Apeldoorn wil vijf windturbines plaatsen op en nabij het bedrijventerrein de Ecofactorij aan de N345 ten zuidoosten van Apeldoorn. Om deze te kunnen plaatsen wil de gemeente de bestemmingsplannen Publish Date: 04/15/2008 2:59 http://www.blikopnieuws.nl/bericht/73568/


Apeldoorn: bouw windmolen park dichterbij dan ooit (mediabericht) Een milieuwethouder die “onvoldoende windmolens plaatst, moet opstappen”. Die woorden bezigde huidig milieuwethouder michael boddeke (groenlinks) in 2000. Publish Date: 04/13/2008 3:51 http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/apeldoorn/2968826/Bouw-windmolen-park-dichterbij-dan-ooit.ece


Het Apeldoornse windbos “En ik dacht meteen aan mogelijkheden voor de gemeente waarin ik woon, Apeldoorn. Apeldoorn is omgeven door bossen én Apeldoorn wil windmolens. Maar krijgt dat binnen de gemeentegrens niet voor elkaar. Op een Publish Date: 07/23/2011 0:21 http://www.herbergpv.nl/?p=4869


Apeldoorn – windmolens komen er!! Apeldoorn – “Industrieterrein Ecofactorij in Apeldoorn krijgt in 2011 vijf windmolens”, zegt wethouder Boddeke, die ervan overtuigd is dat hij van de bezwaarmakers zal winnen. Publish Date: 11 februari 2009 | 15:11 http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuwsartikel/220501/Apeldoorn-windmolens-komen-er-.htm


Estinnes windturbinepark – 11 x Enercon E-126 | OliNo Rotorbladen. De rotordiameter is 127 meter. Een rotorblad bevat 20 ton staal en 60 ton composiet materiaal. Om slijtage te voorkomen aan de bladen en om geluidsoverlast te voorkomen draait de tip met maximaal 90 m/s, oftewel 324 km/h. Zodra het het blad weer omhoog gaat kantelt het blad weer waardoor deze meer wind gaat vangen (en dus ook meer geluid produceert) maar omdat het blad dan al meer dan 100m boven de grond is hoor je daar niets meer van. Publish Date: 05/17/2011 0:00 http://www.olino.org/articles/2011/05/17/de-bouw-van-het-estinnes-windpark-11-x-enercon-e-126


Windmolens, feiten en ficties | OliNo Moderne windmolens hebben een cut-out speed (dan stoppen ze met leveren) vanaf 25 m/s (zware storm windkracht 10). …. Het betreft hier tussen de 1.000 – 1.500 MW op 150 kV-net en ca. …. Erg goed om een aantal van die punten te weerspreken. dat zal denk ik ook de voorstanders van windenergie niet de ogen moeten sluiten voor die nadelen en goede oplossingen zoeken voor het oplossen ervan (leuk artikel o.a. in de nieuwe Energy Magazine over opslag Publish Date: 12/28/2007 14:50 http://www.olino.org/articles/2007/12/28/windmolens-feiten-en-ficties


Wind en zon redden het straks écht niet, zelfs niet mèt Als de door de overheid nagestreefde hoeveelheid van 9 gigaWatt aan windmolens is gerealiseerd en het waait twee dagen hard, dan wordt er flink meer stroom geproduceerd dan we nodig hebben. En omdat dat diverse malen per …. Maar als nadelen gelden de noodzakelijke hoge werktemperatuur, de hoge corrosiviteit van vloeibaar natrium en de hoge investeringskosten € 2,5 miljoen/ MW4) met daaraan gekoppelde hoge operationele kosten €0,18/kWh5). De batterij heeft een Publish Date: 01/23/2011 18:06 http://www.groenerekenkamer.com/node/1491


Huib Salomons, Apeldoorn

Views – 795